Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Blaasproblemen

Doorbreek het taboe. Onderneem actie. Laat u helpen!

Feiten en cijfers

 • In 2003 kampte 12% van de Europese bevolking (17% in de leeftijd 40 jaar en ouder) met een overactieve blaas (OAB), wat neerkomt op zo'n 45,8 miljoen Europeanen.1 Van deze groep mensen die op zoek waren naar een behandelingsvorm, konden 3,6 miljoen niet geholpen worden met medicijnen.2
 • Stress-incontinentie voor urine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dat hangt samen met de effecten van het krijgen van kinderen en de menopauze. Bij mannen is daarentegen de kans op urineretentie groter. Dat is een gevolg van de prostaatvergroting die bij mannen op kan treden als onderdeel van het verouderingsproces. Vrouwen hebben geen prostaatklier.
 • Vrouwen hebben meer kans op interstitiële cystitis dan mannen; van alle mensen die kans hebben om deze aandoening te krijgen, is 90% vrouw.

Nederland

 • In Nederland lijdt één op de vier volwassen vrouwen jonger dan 65 jaar aan urine-incontinentie; bij circa 7% treedt dit dagelijks op.3,4 Van deze vrouwen lijdt 60% aan stress-incontinentie, 16% aan urge-incontinentie, 18% aan gemengde incontinentie en 6% aan overige vormen van incontinentie.3 Incontinentie bij mannen jonger dan 65 jaar is zeldzaam.5
 • Bij zelfstandig wonende vrouwen ouder dan 65 jaar heeft 14% te maken met dagelijks urineverlies. Van de mannen boven de 65 jaar is 5-7% dagelijks incontinent.4,6
 • Over het algemeen geldt dat met het toenemen van de leeftijd, ook de urine-, fecale of dubbele incontinentie bij zowel mannen als vrouwen toeneemt. Urine-incontinentie komt meer voor bij vrouwen, terwijl fecale en dubbele incontinentie bij mannen en vrouwen evenveel voorkomt. Alleen het verlies van dunne ontlasting komt twee keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.7
 • In totaal gaat het in Nederland voor beide geslachten en alle leeftijden om circa 650.000 incontinente patiënten.8 Uit gegevens van de Nijmeegse Continue Morbiditeits Registratie (CMR) kan worden geschat dat in Nederland jaarlijks ongeveer 64.000 nieuwe patiënten de huisarts consulteren voor urine-incontinentie en dat 96% van hen vrouw is. Ongeveer 313.000 patiënten hebben ooit een huisarts geconsulteerd. Van hen is ook weer de meerderheid vrouw (94%).

Andere landen

 • Het Britse National Health System schat het aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk met enige vorm van urine-incontinentie op drie tot zes miljoen.9
 • Een onderzoek dat in 2005 is uitgevoerd in zes landen, heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen leeftijd en het verschijnsel overactieve blaas (populatie 1272).10

Leeftijdsgroepen voor overactieve blaas (OAB)
age-groups-of-people-with-overactive-bladder

 • Het aantal gevallen van fecale incontinentie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op 1 tot 4% van de bevolking buiten de instellingen. In het Verenigd Koninkrijk heeft 24% van de ouderen te kampen met urine-incontinentie. Van de ouderen in verzorgingsinstellingen lijdt 30 tot 60% aan urine-incontinentie, en 25% aan fecale incontinentie.11
 • Een in 2002 uitgevoerd onderzoek naar symptomen van urine-incontinentie onder de vrouwelijke bevolking gedurende de voorafgaande 30 dagen, leverde de volgende cijfers op: 32% in het VK, 34% in Duitsland, 32% in Frankrijk en 15% in Spanje.12

Vrouwen met symptomen van urine-incontinentie
women-with-symptoms-of-ui

 • één à twee op de vijf Britse vrouwen krijgen op enig moment in hun leven cystitis.13 In de Verenigde Staten bedraagt het aantal vrouwen met interstitiële cystitis naar schatting 700.000.14
 • In 2002 voerde de in de Verenigde Staten gevestigde International Federation for Gastrointestinal Disorders een onderzoek uit onder mensen die lijden aan het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Hierbij maakte 25% van de respondenten met PDS melding van fecale incontinentie.15
 • In 2004 rapporteerde een Amerikaans onderzoek (uitgevoerd door de National Association for Continence) dat vrouwen gemiddeld 6,5 jaar en mannen gemiddeld 4,2 jaar nadat hun blaascontroleproblemen begonnen, hebben gewacht voordat ze naar een dokter gingen.16

Meer feiten en cijfers over darm- en blaasincontinentie in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië (Engelstalig)

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Australië

 

Interne links

Deze links openen andere pagina's op deze website.

Voetnoten

Deze externe links worden geopend in een nieuw venster.

 1. Bron: Garnett S, Abrams P. The natural history of the overactive bladder and detrusor overactivity. a review of the evidence regarding the long-term outcome of the overactive bladder. J Urol 169: 843-848,2003
 2. Bron: Milsom I, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thuroff J, Wein AJ. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001;87:760-6.
 3. Bron: Lagro-Janssen ALM, Smits AJA, van Weel C. Women with urinary incontinence: self perceived worries and general practitioners' of knowledge of the problem. Br J Gen Pract 1990; 40: 331-4.
 4. Bron: Rekers H, Drogendijk AC, Valkenburg H, e.a. Urinary incontinence in women from 35 to 79 years of age: prevalence and consequences. Eur J Gynecol Reprod Biol 1992; 43: 229-34.
 5. Bron: O'Brien J, Austin M, Sethi P, e.a. Urinary incontinence: prevalence, need for treatment, and effectiveness of intervention by nurse. Br Med J 1991; 303: 1308-12.
 6. Bron: Kok ALM, Voorhorst FJ, Halff-Butter CMC, e.a. De prevalentie van urine-incontinentie bij oudere vrouwen. Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135: 98-101.
 7. Bron: Teunissen TA, van den Bosch WJ, van den Hoogen HJ, Largo-Janssen AL. Prevalence of urinary and faecal incontinence among community-dwelling elderly patients in Nijmegen, The Netherlands, January 1999-July 2001.
 8. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lichamelijke beperkingen bij de Nederlandse bevolking, 1986/1988. Den Haag: SDU, 1990.
 9. NHS Direct Online Health Encyclopaedia. Urinary Incontinence. http://www.nhsdirect.nhs.uk (Toegevoegd 12.10.2006)
 10. Bron: Irwin, D., Milsom, I. et al. Impact of overactive bladder symptoms on employment, social inteactions and emotional wellbeing in six European countries. British Journal of Urology International: 2005; 97, 96-100. http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1464-410X.2005.05889.x (Inschrijving verplicht. Toegevoegd 13.12.2006)
 11. Royal College of Physicians. Inadequate and Incomplete – Continence Care in the UK. Press release 23.11.2005 http://www.rcplondon.ac.uk (Accessed 10.10.2006) (http://www.rcplondon.ac.uk/news-media/press-releases/inadequate-and-incomplete-continence-care-uk). Denis, L. et al. Continence Promotion: Prevention, Education and Organisation. Abrams, et al (eds) Third International Consultation on Incontinence 2004: Monaco; vol 1, p 38.
 12. Hunskaar, S., Lose, et al. (2003) Prevalence of Stress Urinary Incontinence in Women in Four European Countries, 2002. ICS: UK. Link to PDF: http://www.icsoffice.org/publications/2002/pdf/257.pdf (Toegevoegd 28.11.2006)
 13. Best Treatments, Clinical Evidence for Patients from the BMJ. Cystitis (Urinary tract infections, UTIs in women) How common is cystitis? http://www.besttreatments.co.uk/btuk/conditions/1000143440.html#ref1 (Toegevoegd 10.10.2006)
 14. National Women's Health Information Center (NWHIC), Office on Women's Health, US Department of Health and Human Services. http://4women.gov/faq/intcyst.htm (Toegevoegd 10.10.2006)
 15. International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders. IBS in the Real World. IBS Research Findings by IFFGD. August 2002. (Toegevoegd 12.10.2006.)
 16. Denis, L. et al. Continence Promotion: Prevention, Education and Organisation. Abrams, et al (eds) Third International Consultation on Incontinence 2004: Monaco; vol 1, p 43.
gfx-mature-shopper

Met ondersteuning van de WHO zijn er door de ICI (International Consultation of Incontinence) aanbevelingen ontwikkeld voor de diagnose, evaluatie en behandeling van incontinentie.

Deze website wordt beheerd door Medtronic Trading NL B.V. Nederland en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.